انواع یوگا را بهتر بشناسید

انواع یوگا را بهتر بشناسید

انواع یوگا

انواع یوگا:اصول ومبانی یوگا حدود سه هزار سال پیش توسط دانشمند هندی به نام پاتانجلی در کتابی به نام یوگا سوتراس به رشته تحریر درامد.پاتانجلی انواع یوگا را به هشت مرحله تقسیم بندی کرد.در سانسکریت نام آن آشتانگا است.انواع یوگای آشتانگا هشت مرحله دارد که عبارت است از:

1)یاما:به معنای کنترل وپرهیز از عوامل تباه کننده تن وروان.

2)نیاما:به معنای داشتن نظم و انظباط در زندگی روزمره است.

3)آسانا:به معنای استقرار بدن در حالتی خاص با انجام حرکات بدنی یوگا است.

4)پرانایاما:به معنای کنترل نیروی حیاتی با انجام تمرینات تنفسی.

5)پراتی آهارا:به معنای تربیت و انظباط حواس.

6)دهارانا:به معنای کنترل وانظباط فکر(به دست آوردن تمرکز فکر)

7)دهیانا:به معنای به جریان انداختن فکر متمرکز شده یا مراقبه.

8)سامادهی:به معنای رسیدن به وحدت ویکی شدن با جهان هستی.

لازم به ذکر است که مراحل 1و2و7و8بیشتر دستور های اخلاقی و تمرینات خودسازی ومراحل3تا6 تمرینات جامع بدنی تنفسی و فکری است.این هشت مرحله حود به دو نوع یوگای کلی تقسیم می شوند:

1)هاتا یوگا

2)راجا یوگا

هاتا یوگا به تمرینات بدنی و تنفسی گفته می شود و راجا یوگا به تمرینات ذهنی و تمرکزی یوگا گفته می شود که شامل کنترل احساسات کنترل افکار و مراقبه می باشد.