شناخت یوگا

شناخت یوگا

شناخت یوگا

اولین قدم در یوگا شناخت حدود ظرفیت جسمی و ذهنی است.دومین گام درشناخت یوگا تعیین روش هایی است که برای گسترش آگاهی و رهایی انرژی از طریق تسلط بر محدودیت های شخصی و تجربی که واقعیتی حقیقی و راستین است.یوگا از دل تمدن های اولیه که ظرافت روحی خود را شناخته اند برخاسته و روش های تجربی اش را اشاعه داده است.

رشد و گسترش علم یوگا به طور تدریجی توسط قدیمی ترین تمدن ها صورت پذیرفته و در سطح جهان توسعه یافته است.ماهیت و ذات اصلی یوگا توسط علایم و نشانه ها به گونه های متفاوت توصیف شده است.سنت ها و مذاهب زیادی باور دارند که یوگا هدیه ای الهی است که از طریق حماسه های کهن بیان شده است و به انسان این فرصت را می دهد تا از ذات حق تعالی بهره مند شود.

در گذشته این علم سری بود و از اسرار و تعالیم آن هرگز برای عموم فاش نمی شد و پرتو جو ناگزیر بود که از معلم حاذق و پیر طریقت که اسرار را در سینه داشت کسب فیض کند.یوگی ها که راهنمای حقیقی تعالیم یوگا بوده اند بر حسب تجارب عملی که به دست آورده بودند طالبین واقعی یوگا را ارشاد و آن ها را از انحراف و سردر گمی رها می کردند.

در آستانه ورود به قرن بیست و یکم مبانی روحی یوگا بازنگری و اصلاح شد و یوگا به صورت یک برنامه ی جدی مطرح گردید.مراکز اصلی تعلیم یوگا مهم ترین منبع اشاعه ی روحی هستند.تمرین های یوگا راه سریع مستقیم حصول تندرستی را به هر فردی که در این راه قدم برمی دارد،نشان می دهد.یکی از مهم ترین دست آورد های یوگا درمان جسم و روان است.امروزه برای درمان قطعی بعضی بیماری ها مانند آسم و دیابت ،فشار خون،آرتریت،بیماری های گوارشی و بعضی از بیماری های روان تنی که طب مدرن از درمان آن ها عاجز است،از روش ها و تمرین های اختصاصی یوگا استفاده می شود.هم چنین گزارشی در دست است که تاثیر عمیق یوگا را در بهبود بیماری ایدز نشان می دهد.