وضعیت های معکوس در یوگا

وضعیت های معکوس در یوگا

وضعیت های معکوس در یوگا:

وزن بدن همواره روی پاهاست.وضعیت های معکوس سنگینی بدن را به بخش های دیگر بدن منتقل می کنند.وضعیت های معکوس در سطح احساسی و روانی افق جدیدی را در طرح و الگوی زندگی ایجاد می کنند.نتیجه وضعیت های معکوس گسترش سلامت وکاهش تنش و افزایش اعتماد به نفس است.این تمرین ها قدرت تمرکز وظرفیت انجام کارهای مشکل را در شخص تمرین کننده بالا می برند.

یکی از ویژگی های وضعیت های معکوس تولید خون غنی و تازه است که با جریان آن در مغز سیستم اعصاب تغذیه می گردد و سموم از بدن خارج می شوند.با این تمرین ها خون و لنفی که در پایین تنه و شکم بلوکه شده آزاد می شود و خون پاک وتصفیه شده در یک چرخش منظم به قلب و سپس به تمام اعضای بدن رسانده می شود.در نتیجه تمام سلول های بدن و اندام ها با خون تازه تغذیه می گردند.

افزایش و گردش خون تازه در بدن روی غده هیپوفیز تاثیر مثبت داشته،عملکرد آن را بالا می برد و موجب هماهنگی سیستم غدد درون ریز می شود.این امر به خودی خود اصلاح کننده سوخت وساز بدن بوده و افکار مثبت را به دنبال خواهد داشت.

خصوصیت دیگر آن این است که هنگام اجرای وضعیت معکوس تنفس عمیق و آرام می شود و در نتیجه جذب اکسیژن به حد نهایی خود می رسد.چنین حالتی موجب پرورش سیستم تنفسی می گردد.علاوه بر آن اندام های درونی مانند شکم کبد طحال کلیه ها و اثنی اشر از تاثیر ویژه آن برخوردار خواهند شد.