روز و ساعت : (یکشنبه _ سه شنبه 5 الی 6:15)  (شنبه _ چهارشنبه 4 الی 5:15)

سبک: مقدماتی و متوسط

تعداد جلسات:  8 جلسه

محدودیت: فقط برای بانوان

نرم افزار: گوگل میت و اسکایپ

قیمت: 350 هزارتومان ماهانه (8جلسه)

خانم آزاد
اسکرول به بالا